مشروح اخبار

مانور تخلیه امن اضطراری در تالار وحدت برگزار شدمانور تخلیه امن اضطراری در تالار وحدت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۱ ، دراین مانور عوامل سازمان آتش نشانی با رعایت نکات ایمنی در محوطه سر پوشیده این تالار اقدام به ایجاد آتش کرده و با آموزش و اجرای نکات ایمنی، اقدام به خاموش کردن آن کردند.
همچنین با همکاری اورژانس تهران، مصدومانی که در این مانور به شکل نمادین حضور داشتند مورد معالجه نمایشی و نجات از بحران قرار گرفتند.
عوامل سازمان های دیگر که در این برنامه حضور داشتند هریک به نحوی به اجرای مانور کمک کرده و اقدام به برگزاری مانور در راستای مقابله با بحران های از پیش تعیین نشده کردند.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج