مشروح اخبار

بررسی اقدامات ایمنی و پیش گیری از خطرات توسط اداره HSEبررسی اقدامات ایمنی و پیش گیری از خطرات توسط اداره HSE

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11 ، در همین راستا نشست هایی با حضور مدیران ادارات وكارشناس مربوطه برگزارشد که دراين جلسات آموزشي به صورت تخصصي بالاخص در مباحث روش هاي  ارزيابي و مدیريت ريسك و شناسايي خطرات، اقدامات ايمني و پيشگيري از خطرات درحين انجام  فعاليت در مباحث خدمات شهري پرداخته شد.انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج