مشروح اخبار

کارگاه آشنایی با سامانه 1888 در مدرسه دخترانه بهرامیکارگاه آشنایی با سامانه 1888 در مدرسه دخترانه بهرامی

به گزارش روابط عمومی منطقه 11، این کارگاه با حضور مسئول سامانه 1888 منطقه و ویژه دانش آموزان  برگزار شد.
 در این کارگاه دانش آموزان با نحوه عملکرد سامانه  و نحوه ارتباط با آن آشنا شدند و در پایان بروشور مرتبط با سامانه 1888 بین دانش آموزان توزیع شد.انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج