مشروح اخبار

سامانه نظارت همگانی 1888منطقه11 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله انبار نفت نمود.سامانه نظارت همگانی 1888منطقه11 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله انبار نفت نمود.

به گزارش روابط عمومی منطقه در این کلاس شهروندان با نحوه عملکرد سامانه  و نحوه ارتباط با آن آشنا شدن در انتها بروشور و اقلام دفترچه یادداشت و خودکار مرتبط با 1888 بین شهروندان توزیع شد ،  و از توضیحات ارائه  مسابقه بین مدعوین برگزار گردید و به برندگان هدایایی اهداء گردید .


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج