مشروح اخبار

در نشست هماهنگی اعضای کارگروه تعالی منابع انسانی منطقه 11 مطرح شد: شیوه های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مدل تعالی منابع انسانی به پرسنل شهرداری منطقه 11 بررسی شددر نشست هماهنگی اعضای کارگروه تعالی منابع انسانی منطقه 11 مطرح شد: شیوه های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مدل تعالی منابع انسانی به پرسنل شهرداری منطقه 11 بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11 امیر حسن جاور معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه 11 در ارتباط با برگزاری این نشست گفت:
در این نشست شیوه های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مدل تعالی منابع انسانی به پرسنل شهرداری منطقه 11 مورد بحث و بررسی قرار گرفت که برگزاری نشست های آموزشی و همچنین شیوه های خلاقانه اطلاع رسانی به پرسنل در دستور کار معاونت توسعه منابع انسانی منطقه 11 قرار دارد
جاور همچنین افزود:اظهارنامه معاونت توسعه منابع انسانی منطقه برای جایزه مدل تعالی منابع انسانی ارائه شده است که در این نشست همچنین در خصوص نحوه ارزیابی این اظهارنامه در آذر ماه سال جاری گفتگو  و تبادل نظر شد و هماهنگی های لازم به عمل آمدانتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج