مشروح اخبار

تجلیل از فعالان قرآنی و مداحان حسینی به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی و شور حسینی در سطح جامعه و انس بیشتر با قرآن برگزار گردید.تجلیل از فعالان قرآنی و مداحان حسینی به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی و شور حسینی در سطح جامعه و انس بیشتر با قرآن برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه شایان ذکر است در این مراسم برنامه هایی چون سخنرانی ، اقامه اذان و مداحی  توسط نوجوانان و جوانان و تقدیر از فعالان قرآنی و مداحان حسینی انجام گردید.
این مراسم ساعت 16:00 با حضور معاون اجتماعی و فرهنگی، شهردار ناحیه ، امام جماعت مسجد ایروانی ، مدیران معاونت اجتماعی و فرهنگی ناحیه ، دبیر و مدیریت محله آگاهی ، جوانان و نوجوانان به همراه خانواده خود و ... در سرای محله آگاهی برگزار گردید.


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج