مشروح اخبار

13 میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی،تجهیز و بهسازی مدارس محله های مرکزی شهر تهران13 میلیارد ریال اعتبار برای  نوسازی،تجهیز و بهسازی مدارس محله های مرکزی شهر تهران

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11، عباس طباطبایی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر افزود:بر اساس برنامه ریزی صروت گرفته  در سال های گذشته  طی 3 سال  کلیه مدارس محله های مرکزی شهر تهران  نوسازی ،تجهیز و بهسازی می شوند که در سال 94 ،24 مدرسه،در سال 95 ،38 مدرسه ،در سال  ،96 50 مدرسه نوسازی و تجهیز شدند و  در سال جاری با اعتبار 13 میلیارد ریال  38 مدرسه باقی مانده  از 150 مدرسه دولتی منطقه 11 تا پایان تابستان سال نوسازی،تجهیز و بهسازی می شوند.
طباطبایی همچنین افزود:اداره آموزش و مشارکت های اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی  شهرداری منطقه 11 نشست های مشترکی با  اداره آموزش و پرورش منطقه  برگزار می کند تا اولویت و نیازهای تجهیزاتی و عمرانی مدارس مشخص و بر اساس آن اقدامات عملیاتی  تا پایان تابستان سال جاری  به اجرا گذاشته شود.
گفتنی است مقاوم سازی مدارس در برابر زلزله،تعمیر و نگهداری ساختمان مدارس، بهبود  وضعیت تاسیسات و ابنیه بهداشتی و هوشمند سازی مدارس از جمله اقدامات پیش بینی شده در دو بخش عمرانی و تجهیزاتی برای مدارس است.


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج