مشروح اخبار

باهدف استاندارد سازی بوستان های مرکز پایتخت؛ اولین نشست هم اندیشی شهرداری منطقه 11 با سازمان استاندارد برگزارشدباهدف استاندارد سازی بوستان های مرکز پایتخت؛  اولین نشست هم اندیشی شهرداری منطقه 11 با سازمان استاندارد برگزارشد

به گزارش روابط عمومی منطقه 11 ،کورش خرد معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 11 در نشستی که با حضورمسوولان سازمان استاندارد استان تهران برگزار شد؛ گفت : ایمنی و استانداردسازی جزء اولویت های مهم این معاونت است که ضمن استقبال و تقدیر از تعامل انجام شده  با سازمان استاندارد، خواستارپیگیری  مستمر وضعیت تجهیزات زمین بازی و انطباق بااستاندارد هستیم.
وی افزود: به منظور استانداردسازی وسائل بازی کودکان طبق دستورالعمل تدوین شده شرکت های بازرسی از استاندارد به منطقه معرفی می شوند وازکلیه وسائل بازی سطح بوستان ها بازدید کارشناسی طبق موازین استاندارد به عمل خواهد آمد.


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج