مشروح اخبار

با حضور معاونین مناطق 8،9،12،14 ،11 ؛ نشست تدوین برنامه عملیاتی توسعه منابع انسانی به میزبانی منطقه 11 برگزار شدبا حضور معاونین مناطق 8،9،12،14 ،11 ؛ نشست تدوین برنامه عملیاتی  توسعه منابع انسانی به میزبانی منطقه 11 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری  منطقه 11، دراین نشست که با حضور دکتر کارگر از دبیرخانه علمی تدوین برنامه عملیاتی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران برگزار شد؛ در ارتباط با چگونگی اندازه گیری شاخص های عملیاتی در 5 موضوع راهبردی منابع انسانی بحث و گفتگو شد.
امیرحسن جاور معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه 11 در ارتباط با این نشست گفت: این دومین نشست از سلسه نشست های همگرایی جهت تدوین و تعریف برنامه عملیاتی در حوزه منابع انسانی بود که به میزبانی منطقه 11 با حضور معاونین منابع انسانی مناطق 8،9،14 و 12 برگزار  شد.
جاور همچنین افزود: در این نشست حاضرین به ارائه نقطه نظرات و چالش های پیش رو در ارتباط با شاخص ها و شیوه های اندازه گیری آن بیان کردند. 




انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج