مشروح اخبار

اجرای نقاشی دیواری در مدرسه آیت الله سعیدی اجرای نقاشی دیواری در مدرسه آیت الله سعیدی


در راستای اجرای طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس ، دیوار مدرسه آیت الله سعیدی در ناحیه سه نقاشی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11 ، اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 3 ، بنا به درخواست مدیر مدرسه آیت الله سعیدی در راستای زیبا سازی حیاط و نشاط بخشیدن به دانش آموزان با همکاری واحد زیبا سازی  اقدام به نقاشی بر دیوار این  هنرستان کرد. به همین مناسبت از روز 20  شهریور ماه تا پایان ماه  نقاشان به نقاشی روی دیورا مدرسه پرداختند.  نقاشی دیوار این مدرسه یادآور فصل مهر ماه و اجرای طرح های حمایتی از مدارس بود. 
 
 

 

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج