شورایاری ها

منشور اخلاقي حرفه ايِ اعضاي انجمن هاي معتمدين محلات شهر تهران (شوراياري ها)

 • اصل اول- وحدت، همدلي، گفتگو، تفاهم و همكاري با ساير اعضاي انجمن.
 • اصل دوم اعتقاد به مشورت ،مشاركت در تصميم گيري ها.
 • اصل سوم اجتناب از طرح مسائل تفرقه انگيز، خود محوري و تكروي و گروه گرايي مغاير بامنافع جمعي مردم محل.
 • اصل چهارم ارتباط مستمر و مؤثر با مردم محله و همكاري متقابل با تشكل ها، خيريه ها و گروههاي فعال و معتمد محلي.
 • اصل پنجم انسجام گروهي، هدفمندي، برنامه ريزي و طرح منطقي و قانونمند مطالبات با توجه به ظرفيت ها و امكانات موجود.
 • اصل ششم اعمال نظم فردي، اجتماعي و تقسيم كار متوازن.
 • اصل هفتم احساس مسؤوليت در قبال رأي مردم و اعتمادسازي نزد شهروندان.
 • اصل هشتم اجتناب از بهره برداري سوء از موقعيت ايجاد شده به نفع مسائل شخصي و تقدم داشتن منافع محلي بر منافع فردي.
 • اصل نهم پرسش­گري قانونمند از مسؤولين، پاسخگويي صادقانه به شهروندان و استقلال عمل.
 • اصل دهم تلاش براي آباداني، پويايي و تعالي ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي محله.

مهمترين فعاليتهايي كه انجمن هاي معتمدين محلات(شوراياري ها) بايد در رأس امور خود قرار دهند

 • شناسايي مسائل، مشكلات محله در حوزه هاي مختلف عمراني، فرهنگي، اجتماعي، خدماتي، اقتصادي، ورزشي، رفاهي و طبقه بندي آنها همچنين اعلام حداكثر ده مورد اولويت اول از مسائل ياد شده به ستاد اجرايي جهت پيگيري هاي لازم.
 • ارائه راه­حل هاي رفع مشكلات و نارسايي هاي ياد شده در محله به ستاد اجرايي با در نظر گرفتن امكانات و فرصتهاي موجود دو سطح: الف- سطح خُرد: ارائه هر گونه راه حل جهت حل مسائل و مشكلات، مي بايست پيشنهادي مبتني بر تعيين سهم مشاركت اجتماعي مردم محله، در حل مسائل ياد شده را در بر داشته باشد. ب- سطح كلان: ارائه هر گونه راه كار در حل مشكلات مذكور در هر محله، مي بايست پيشنهاد مبتني بر تعيين سهم تعامل دستگاههاي اجرايي ذيربط در حل مسائل و مشكلات ياد شده را در برداشته باشد.
 • پيگيري مكاتبات اعلامي ستاد هماهنگي شوراياري هاي شوراي اسلامي شهر تهران به ستاد مشاركت هاي اجتماعي هر منطقه و يا ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط در خصوص مشكلات و راه حل هاي ارائه شده توسط انجمن هاي معتمدين محلات (شوراياري).
 • همكاري جدي با كليه دستگاههاي اجرايي مسؤول در سطح محلات جهت رفع مشكلات و نارسايي هاي مربوطه براساس ظرفيت ها و امكانات موجود.

مصاديق بي انضباطي معتمدين محلات (شوراياري ها)

 • سهل انگاري در انجام وظايف تعيين شده براساس اساسنامه شوراياري.
 • ارتكاب هرگونه عملي كه موجب اختلال و بي نظمي در جلسات شوراياري گردد.
 • هرگونه سوء استفاده از موقعيت فراهم شده در شوراياري، اعم از: بهره برداري شخصي، گروهي، سياسي و حزبي.
 • جعل اسناد شوراياري و سوء استفاده از مهر، سربرگ و كارت عضويت شوراياري.
 • سهل انگاري در حفظ اموال شوراياري و استفاده نابجا از اعتبارات مالي شوراياري.
 • اعمال نفوذ در شهرداري يا سازمانهاي ديگر
 • ارتكاب اعمالي كه منجر به محكوميت عضو در مجامع قانوني گرديده و اين محكوميت منجر به محروميت از فعاليت اجتماعي شود
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج