گردشگري و تفريح > پاركها و بوستانها >
 
بوستان شهرداری
منطقه منطقه 11
ناحیه
آدرس خ قزوین شهرداری منطقه 11
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت