گردشگري و تفريح > پاركها و بوستانها >
 
پاستور
منطقه منطقه 11
ناحیه
آدرس تقاطع خ پاستور با خ بهشت
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت