زندگي در تهران > بهداشت و درمان > درمانگاه ها
 
آرین - شبانه روزی
منطقه منطقه 11
ناحیه
آدرس کارگر جنوبی - خ. مختاری
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت