زندگي در تهران > بهداشت و درمان > بيمارستان ها و مراكز پزشكي درماني
 
آزمایشگاه باختر
منطقه منطقه 11
ناحیه
آدرس ولیعصر نرسیده به امیر اکرم پلاک 335
تلفن 66400877
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت