خدمات در شهر > انتظامي و امنيتي > كلانتريها و ساير مراكز انتظامي
 
حوزه ۱۱۵ - رازی
منطقه منطقه 11
ناحیه
آدرس قزوین - خ. شهیدرامین مرادی
تلفن ۵۵۴۱۶۱۱۹, ۵۵۴۱۰۴۴۴, ۵۵۴۱۶۵۶۴
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت