نام و نام خانوادگی: فاطمه تنهایی

متولد: 1361

سمت: مشاور شهردار در امور بانوان

تحصیلات :کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

اهم وظایف مشاور امور بانوان :

  • بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان منطقه در ابعاد مختلف و ارائه راه حل جهت توانمند سازی زنان بر اساس ظرفیتهای موجود در منطقه.
  • تعیین عناوین پژوهش های کاربردی در خصوص حوزه زنان منطقه و اعلام به مرکز مطالعات و پژوهش جهت اقدام.
  • تعیین سیاست ها و خط مشی و ارائه طرح های منطقه ای در حوزه زنان مبتنی بر سیاست های کلان و رویکردهای راهبردی تعیین شده در شهرداری تهران
  • تشکیل شورای راهبردی منطقه ای متشکل از تهادهای تاثیر گذار در حوزه زنان مانند کمیته امداد، بهزیستی، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و ... جهت هماهنگی و احصاء ظرفیت های موجود در نهاد های فوق.
  • ایجاد ارتباط، همکاری ، هماهنگی با معاونت ها و ادارات شهرداری منطقه و برنامه ریزی در راستای اهداف تعیین شده در جهت توانمند سازی زنان منطقه.
  • تعامل با سازمان ها و نهاد های برون سازمانی موجود در سطح منطقه و هماهنگی و برنامه ریزی

شماره تماس: 55428091

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج