نام و نام خانوادگی: نصراله آبادیان

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی عمران - عمران
 • کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

سوابق شغلی:

 • قائم مقام منطقه 11 شهرداری تهران
 • نماینده شهردار تهران در طرح آمایش و توسعه منطقه 12
 • مشاور معاونت امور مناطق شهرداری تهران
 • شهردار منطقه 9 شهرداری تهران
 • قائم مقام منطقه 9 شهرداری تهران
 • قائم مقام منطقه 2 شهرداری تهران
 • شهردار ماهشهر
 • شهردار شهر هندیجان
 • مدیریت فنی و مهندسی فرمانداری شهر هندیجان

سوابق علمی:

 • مدرس دانشگاه
 • دارنده مقالات علمی و پژوهشی
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج