شهردار ناحیه 4

رزومه
نام و نام خانوادگی : سید غفار وهابی
متولد: 1358
تحصیلات :
کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل
سوابق شغلی :
جانشین معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه 11

پست الکترونیک:
vahabi-gh@tehran.iri 

ناحیه چهار