برای وارد کردن محتوا ، شما باید در حالت ویرایش باشید.و سپس شما می توانید از ماژول Action Menu یا Action Buttons برای مدیریت محتوا استفاده کنید.

معرفی منطقه

منطقه 11شهرداری تهران از بخشهای مرکزی کلان شهرتهران است . سابقه شکل گيری بافتهای مسکونی به اولين تجديد حيات تهران دردهه 1280 ه .ق بازمی گردد و مقارن آن سالهاست و به پيکره سنتی شهر تهران مربوط می شود . بدون شک رونق ،توسعه و شکل گيری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به دوران پهلوی اول است بين سالهای 1304تا1320 که بتدريج اين عناصر يا درمحدوده کنونی منطقه 11 و يا درجوارآن است . ادامه مطلب...

اطلاعات و خدمات شهروندی

  • راهنماي مراجعين

    جهت مشاهده مطالب کلید نمایش را کلیک نمائید.
  • مراکز گردشگری

    جهت مشاهده مطالب کلید نمایش را کلیک نمائید.
  • بانک اطلاعات منطقه

    جهت مشاهده مطالب کلید نمایش را کلیک نمائید.